Oznámení o volbách do Obecního zastupitelstva 2022

Úřední deska | Datum zveřejnění: 2.7.2022

Oznámení Obecního úřadu v Kounově

Volby do Obecního zastupitelstva, konané dne 23. a 24.9.2022 v Kounově.

Potřebné podpisy na petici:
pro nezávislého kandidáta 12
pro sdružení nezávislých kandidátů 17

Na volební období 2022 – 2026 je v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, stanoven počet členů zastupitelstva obce Kounov na 7 členů.

Kandidátní listiny se podávají nejpozději
do 19. července 2022 do 16.00 hodin na Městském úřadě Dobruška
odbor dopravy a správy vnitřních věcí, nám. F. L. Věka čp. 32, Dobruška, ve II. patře budovy. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, nebo na webu města Dobrušky v záložce Informace k volbám.

Na území obce Kounov je vytvořen celkem 1 volební okrsek.
Okrsek č. 1: Obecní knihovna, Kounov čp. 51.

Termín voleb:
pátek 23.9.2022  14-22 hod.
sobota 24.9.2022  8-14 hod.

Místo konání voleb:
Obecní úřad v Kounově - 1. poschodí /knihovna/
Upozorňujeme voliče na povinnést prokázat při volbách svou totožnost a státní občanství (občanský průkaz nebo pas).