Poplatky

Poplatek ze psů

poplatek za psa 100 Kč
poplatek za každého dalšího psa 200 Kč
poplatek za psa majitele staršího 65 let 100 Kč


Poplatek za pobyt

Za osobu/den 15 Kč


Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2023

Občané s trvalým pobytem 700 Kč osoba/rok
Důchodci s trvalým pobytem od 70 let 500 Kč osoba/rok
Děti a studenti do 18 let 400 Kč osoba/rok
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou i individuální rekreaci 700 Kč objekt/rok

 

Vodné 30 Kč/m3
Stočné 33 Kč/m3


Platbu poplatku za odpady je možné provést také bankovním převodem. Číslo účtu je 9221571/0100. Jako variabilní symbol (VS) se uvede číslo popisné Vašeho domku, před které se ale ještě musí napsat jedno z těchto čísel:

1 - pro objekt ležící v Kounově
2 - pro objekt ležící v Rozkoši
3 - pro objekt ležící v Hlukách
4 - pro objekt ležící v Šedivinách
5 - pro objekt ležící v Nedvězí

To znamená, že pokud bydlím na Šedivinách v čísle popisném 21, bude variabilní symbol 421. Když v Nedvězí v č.p. 4, bude variabilní symbol 504.