Sběrný dvůr

Sběrný dvůr se nachází za mostem k bytovce cca 150 m od budovy obecního úřadu. Nad ukládáním odpadů pečlivě bdí úředně pověřená osoba.

Otevírací doba sběrného dvora

Soboty 9:00-10:00
Středy 16:00-17:00 letního času a 15:00-16:00 času zimního