Rozpočet obce

Schválený rozpočet 2023

Informace dle § 5 zákona č.23/2017Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti: Schválený rozpočet obce Kounov na rok 2023 je do schválení rozpočtu na rok 2024
na internetových stránkách obce: https://www.obeckounov.cz/dokumenty-obecniho-uradu/rozpocet-obce

Zveřejněno na úřední desce dne:18.04.2023
Schváleno OZ dne:13.04.2023

icona