Pozemkové úpravy 

Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž „se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Wikipedie

Informace STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU

27. 05. 2022 - Oznámení o zahájemí řízení
12. 01. 2023 - Komplexní pozemkové úpravy v kú Kounov u Dobrušky - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 
23. 01. 2023 - Komplexní pozemkové úpravy v kú Nedvězí u Dobrušky - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
04. 09. 2023 - Pozvánka k zjišťování průběhu hranic pozemků - KoPÚ Kounov u Dobrušky
01. 01. 2024 - Oznámení o rozšíření řízení o KPÚ v kú Nedvězí u Dobrušky o část kú Bystré v O.h.