Pozemkové úpravy 

Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž „se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Wikipedie

Informace STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU

27. 5. 2022 - Oznámení o zahájemí řízení
12. 1. 2023 - Komplexní pozemkové úpravy v kú Kounov u Dobrušky - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 
23. 1. 2023 - Komplexní pozemkové úpravy v kú Nedvězí u Dobrušky - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti