Historie

Nejdříve zde prý byla hornická obec a proto, že zde byl velký hluk, začalo se zde říkat HLUKY. Později si obyvatelé začali hledat k bydlení klidnější místo a tak si postupně stavěli domky níže po proudu potoka. Bylo zde klidnější a rozkošné bydlení. Proto tedy název ROZKOŠ. Za Rozkoší byla asi na kopci, nedaleko hradu kovárna. Zde se dával kout nový kov. Tak asi vznikl název KOUNOV. Vznik obce se datuje asi od r. 1490. Za určitou dobu po svém vzniku, asi v 16. století dostala obec statut města, ale o své postavení později přišla. Obyvatelé se zde živili plátenictvím, přadláctvím a těžbou železné rudy, která byla sice kvalitní, ale bylo jí málo.

Nad soutokem Zlatého a Hluckého potoka býval na ostrožně Kounovský hrad, ale dnes není poznat, kde stál.

Tam, kde dříve stála „Poláčkova pila“ tak na protějším kopci, na ostrožně nad soutokem Hluckého a Bažinského potoka východně od Kounova stál kdysi hrad HLUKY na ostrahu hranic a kladsko - bystřické stezky. Byl údajně zmenšeninou hradu v Dobřanech. Hrad Hluky náležel ke středověkému opevnění a nedochovaly se o něm žádné písemné zprávy. Možná patřil k panství Drslaviců na přelomu 13. a 14. století.