Záměr pronájmu nemovitého majetku obce - část stavby bez č.p. - Kůlna

Úřední deska | Datum zveřejnění: 9.5.2023

Obec Kounov v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr


p r o n á j m u nemovitého majetku obce

Předmětem dlouhodobého pronájmu na dobu určitou je část otevřeného přístřešku bez č. p. nebo č. e. (jiná stavba - kůlna) stojící na pozemku č. st.217, LV 10001, katastrální území Kounov u Dobrušky, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
Jedná se o bývalý zemědělský přístřešek, kde byla uskladněná píce, do přístřešku není zavedena el. energie, podlaha je betonová, bez oplocení, přístřešek je jako stavba pojištěn, příjezd je po účelové komunikaci, která je v majetku obce. Pronájem se týká části otevřeného přístřešku v délce cca 44 m a šířce cca 12 m (dle vyznačení na katastrální mapě). Využití je možné i rozdělením na 11 kójí o šířce 4 m.
Zbývajících šest zbudovaných kójí má obec pro uskladnění své techniky. Foto objektu a orientační nákres přílohou.

Zastupitelstvo obce stanovilo tyto podmínky k nájmu - viz. soubor ke stažení: zamer-pronajmu_ocelokulna_5-2023_obec-kounov.pdf