Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu 17.10. – 20.11.2022

Úřední deska | Datum zveřejnění: 10.10.2022

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu 

Stanoví dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v souladu s ust. § 171 a § 173 správního řádu přechodnou úpravu provozu na silnicích II. třídy č. 309 a 310 a na silnicích III. třídy č. 3091, 3102 a 3104 v katastrálních územích Kounov u Dobrušky, Deštné v Orlických horách, Sedloňov, Bystré v Orlických horách a Bačetín umístěním přechodného dopravního značení z důvodu značení objízdné trasy a upozornění na uzavřený úsek silnice č. II/309 z důvodu její rekonstrukce a rekonstrukce mostu ev. č. 309-004 dle grafických příloh, které jsou součástí stanovení.

Termín/doba platnosti úpravy: 17.10.2022 – 20.11.2022
17.10.2022 – 31.10.2022 (úplná uzavírka)
01.11.2022 – 20.11.2022 (dokončovací práce)

Pozemní komunikace: silnice č. II/309, II/310, III/3091, III/3102 a III/3104
v katastrálních územích Kounov u Dobrušky, Deštné v Orlických horách, Sedloňov, Bystré v Orlických horách a Bačetín

Místo/úsek/trasa: Kounov – Plasnice – Sedloňov – Bystré – Bačetín