Záměr pronájmu objektu hasičské zbrojnice v Rozkoši na p.č. 227

Úřední deska | Datum zveřejnění: 18.7.2022

Na základě usnesení Zastupitelstva Obce Kounov č. 24/22 ze dne 30.3.2022 zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

z á m ě r    p r o n á j m u

objektu hasičské zbrojnice v Rozkoši na p.č. 227 v k.ú. Kounov u Dobrušky pro SDH Kounov na 10 let