Záměr prodeje traktor ZKL ZETOR 5748

Úřední deska | Datum zveřejnění: 22.9.2021

Záměr prodeje traktor ZKL ZETOR 5748

Dle § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích, zveřejňuje Obec Kounov záměr prodeje nepotřebné mechanizace: kolový traktor ZKL ZETOR 5748, r.v. 1975, RZ: RK 53-06. Traktor je bez STK. Minimální prodejní cena činí 130 000 Kč. Nabídky s cenou doručte osobně nebo poštou na Obecní úřad v Kounově, Kounov 51, 517 92 v obálce označené nápisem NEOTVÍRAT TRAKTOR do 8.10.2021. Případné námitky, vyjádření či jiné nabídky uplatněte do 15ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.