Volební komise pro VOZ 2022

Úřední deska | Datum zveřejnění: 25.7.2022

Volební komise pro VOZ 2022

Podle (§ 15, písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

s t a n o v u j i

okrskovou volební komisi v obci Kounov pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022 minimálně

p ě t i č l e n n o u.

icona