Veřejná vyhláška obecné povahy o umístění přechodného dopravního značení 20.06.2022 – 31.07.2022

Úřední deska | Datum zveřejnění: 20.6.2022

Veřejná vyhláška obecné povahy

Stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích II. třídy č. 309 a 310 a na silnicích III. třídy č. 3091, 3102 a 3104 v katastrálních územích Kounov u Dobrušky, Deštné v Orlických horách, Sedloňov, Bystré v Orlických horách a Bačetín umístěním přechodného dopravního značení z důvodu značení objízdné trasy a upozornění na uzavřený úsek silnice č. II/309 z důvodu její rekonstrukce dle grafických příloh, které jsou součástí stanovení.

Termín/doba platnosti úpravy: 20.06.2022 – 31.07.2022

Autobusové dopravě, rezidentům a integrovanému záchrannému systému bude vjezd/průjezd povolen kromě 2 dnů v období od 11.07.2022 do 24.07.2022.

Pozemní komunikace: silnice č. II/309, II/310, III/3091, III/3102 a III/3104 v katastrálních územích Kounov u Dobrušky, Deštné v Orlických horách, Sedloňov, Bystré v Orlických horách a Bačetín