Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu - MÚ Dobruška

Úřední deska | Datum zveřejnění: 21.1.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Dobruška jako obce s rozšířenou působností (dále jen "ORP Dobruška") z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při opravách havárií a nezbytných zásazích na vodovodních a kanalizačních zařízeních uložených v pozemních komunikacích a to umístěním přechodného dopravního značení a zařízení.