Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 7.9.2022

Úřední deska | Datum zveřejnění: 31.8.2022

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané ve středu 7. září 2022 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Rozpočtové opatření
4. Pronájem objektu hasičské zbrojnice v Rozkoši
5. Schválení smlouvy o zřízení věc. břemene pozemku parc.č. 852/6, 1766/1 v k.ú. Kounov u Dobrušky – ČEZ Distribuce
6. Schválení smlouvy o zřízení věc. břemene pozemku parc.č. 1017 v k.ú. Kounov u Dobrušky – ČEZ Distribuce
7. Stanovení komise pro výběr nájemníků do čp. 32, pošta
8. Další došlé …….
9. Různé - diskuse
10. Závěr

 

Vyvěšeno: 31.8.2022

icona