Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 4.11.2021

Úřední deska | Datum zveřejnění: 26.10.2021

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané ve čtvrtek 4.11.2021 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Schválení/seznámení rozpočtových opatření
4. Schválení prodeje traktor Zetor 5748
5. Schválení dotace pro SDH Kounov
6. Schválení dotace pro Kultura Rychnov-knihovna
7. Příspěvky na žáky ZŠ na r. 2021
8. Vyhláška odpady 2022
9. Ev. rozpočtové provizorium na r. 2022
10. Výpověď pachtu ZD Sudín -zemědělské pozemky na Šedivinách
11. Další došlé
12. Různé - diskuse
13. Závěr

Vyvěšeno: 26.10.2021