Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 30.5.2024

Úřední deska | Datum zveřejnění: 22.5.2024

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané v čtvrtek 30.5.2024 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Odměny zastupitelům
4. Pronájem části pozemku pod garáží u bytovky
5. Příspěvky na žáky ZŠ na r. 2024
6. Dodatek pro fi. Profesionálové – chodník III.etapa
7. Schválení vodného a stočného
8. Projednání, ev.schválení smlouvy na zřízení věcného břemene na p.č.3362 v Šedivinách s ČEZ a.s.
9. Schválení koupě pozemku u hřiště v Rozkoši
10. Zadání veřejné obecní zakázky na opravu části střechy kostela
11. Další došlé
12. Různé – diskuse
13. Závěr


Vyvěšeno: 22.5.2024