Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 30.5.2023

Úřední deska | Datum zveřejnění: 22.5.2023

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané ve úterý 30. května 2023 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Schválení rozpočtových opatření
4. Aktualizace seznamu akcí pro obnovu vesnice
5. Schválení pronájmu nebytových prostor v čp. 32 – Pošta Partner
6. Schválení pronájmu ocelokolny na parc.č.st. 217
7. Schválení podání žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na opravu místní komunikace směr „Rudá hvězda“
8. Schválení poskytnutí fin. daru 25 000 Kč pro SDH Kounov
9. Schválení poskytnutí fin. daru 20 000 Kč pro Šedivinský spolek
10. Schválení poskytnutí fin. daru 20 000 Kč pro Sportovní klub Kounov
11. Schválení poskytnutí fin. příspěvku na žáky ZŠ s trvalým pobytem v obci Kounov
12. Další došlé
13. Různé - diskuse
14. Závěr

 

 

Vyvěšeno: 22.5.2023