Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 30.3.2022

Úřední deska | Datum zveřejnění: 22.3.2022

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané ve středu 30. března 2022 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Schválení rozpočtu a rozpočtového výhledu
4. Schválení Závěrečného účtu za r. 2021, účetní závěrky 2021
5. Schválení rozpočtového opatření č.1/22
6. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ
7. Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodí Labe
8. Hasičský prapor, hasičárna pronájem na dalších 10 let
9. Příspěvky na žáky ZŠ na r. 2022
10. Pozemky u Janko Nedvězí, návrh na prodej?
11. Další došlé …….
12. Různé - diskuse
13. Závěr

 

icona