Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 30.11.2023

Úřední deska | Datum zveřejnění: 23.11.2023

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané v čtvrtek 30.11. 2023 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Rozpočtová opatření
3.1. Předběžné rozpočtové opatření k rozpočtu na r. 2023 bez určení konkrétní výše pro případné rozpočtové změny. Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách k informování zastupitelstva na zasedáních ZO v roce 2024
4. Schválení OZV o odpadech, popl. ze psů, popl. z ubytování
5. Schválení bezúplatného převodu majetku: fasáda na hasič. zbrojnici od SDH Kounov
6. Schválení bezúplatného převodu majetku: herní prvky na dětském hřišti
7. Schválení příspěvků na žáky – jmenovitě
8. Schválení rozpočtového provizoria na r. 2024
9. Projednání závěrů 3. schůze finančního výboru
10. Schválení daru pro MS Kounov Nedvězí
11. Schválení plánu inventur na r. 2023 a jmenování invetarizační komise
12. Další došlé/ cesta na Rovinka ke Gáborom, cesta u vodojemu Hluky – oprava?,
13. Různé – diskuse
14. Závěr