Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 27.6.2024

Úřední deska | Datum zveřejnění: 20.6.2024

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané v čtvrtek 27.6.2024 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Odměny zastupitelům
4. Navržení kandidatury R.Remeše jako přísedícího k soudu v Rychnově nad Kn.
5. Příspěvky na žáky ZŠ na r. 2024 jmenovitě
6. Schválení smlouvy na správu DTM s firmou Geošrafo
7. Projednání pozemkového řešení k narovnání cesty – p.č. 1284/4 a 1280/1 Nedvězí
8. Projednání, ev.schválení smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na p.č.1284/4 v Nedvězí s ČEZ a.s.
9. Vyřazení majetku - Škody fabia, ev. prodej
10. Další došlé
11. Různé – diskuse
12. Závěr


Vyvěšeno: 20.6.2024