Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 25.5.2022

Úřední deska | Datum zveřejnění: 18.5.2022

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané ve středu 25. května 2022 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Schválení rozpočtového opatření
4. Příspěvky na žáky ZŠ na r. 2022
5. Pozemky u Janko Nedvězí prodej
6. Test fabia Motorsport Kopecký
7. Stanovení počtu členů nového zastupitelstva obce v příštím volebním období
8. Dotace Šedivinský spolek
9. Závody „Šedivinská 11“
10. Stanovení ceny vodného a stočného
11. Další došlé …….
12. Různé - diskuse
13. Závěr

 

Vyvěšeno: 18.5.2022

icona