Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 21.12.2023

Úřední deska | Datum zveřejnění: 14.12.2023

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané v čtvrtek 21.12. 2023 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Rozpočtová opatření
4. Oprava bytu č.2 v čp.51
5. Schválení plánu zimní údržby obce Kounov
6. Usnesení navržené Fin. výborem
7. Aktualizace vnitřní směrnice obce Kounov pro zadávaní zakázek malého rozsahu
8. Další došlé
9. Různé – diskuse
10. Závěr