Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 2.11.2022

Úřední deska | Datum zveřejnění: 26.10.2022

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané ve středu 2. listopadu 2022 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Rozpočtové opatření
4. Dotace na r. 2022 Kultura Rychnov n.Kn./ knihovna
5. Schválení smlouvy o dílo – kuchyně do bytů na „poště“
6. Plán inventur a jmenování inventární komise
7. Stanovení kriterií pro výběr nájemníků do čp. 32, pošta/ možnost občanů k nahlédnutí i připomínek
8. Rozšíření uředních hodin Obecního úřadu
9. Další došlé …….
10. Různé - diskuse
11. Závěr

Vyvěšeno: 26.10.2022

 

icona