Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 15.2.2024

Úřední deska | Datum zveřejnění: 7.2.2024

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané v čtvrtek 15.2.2024 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Rozpočtové opatření č.7/23
4. Oprava bytu č.2 v čp.51 schválení zhotovitele
5. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu střechy kaple sv. Josefa Šediviny a smlouvy se zpracovatelem žádosti o dotaci
6. Projednání možnosti prodeje či pachtu pozemku u čp. 23 v Rozkoši
7. Projednání, ev.schválení smlouvy na servis a provoz systémů LVS (Lokální výstražný systém)
8. Další došlé
9. Různé – diskuse
10. Závěr

 

Vyvěšeno: 7.2.2023