Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 15.12.2022

Úřední deska | Datum zveřejnění: 8.12.2022

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané ve čtvrtek 15. prosince 2022 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Rozpočtové opatření
4. Pošta Partner – nový návrh
5. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo (rekonstrukce pošty)
6. Schválení dodatku – dozor pošta
7. Výběr nájemníků do bytového domu čp. 32 v Kounově
8. Zadání zpracování nezbytného rozsahu dokumentace zpevněných ploch a kolny u čp. 32 k jejich legalizaci stavebním úřadem
9. Rozpočtové provizorium na r. 2023
10. Nová vyhláška o odpadech ???
11. Dotace pro NONA 92 ops na r. 2023
12. Schválení příspěvku na žáky jmenovitě
13. Další došlé
14. Různé - diskuse
15. Závěr

Vyvěšeno: 7.12.2022
Sejmuto: