Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 13.4.2023

Úřední deska | Datum zveřejnění: 5.4.2023

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané ve čtvrtek 13. dubna v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Schválení rozpočtu na r. 2023 spolu s výhledem
4. Schválení kompetence starosty
5. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za r. 2022
6. Schválení dohod pro správu obecního webu
7. Věcné břemeno ČEZ Šediviny vedení nn v cestě
8. Příspěvek na žáky škola Dobřany
9. Test Motorsport Kopecký
10. Dodatek výstavba chodníku III.etapa - Profesionálové a.s.
11. Projednání plánu lesního hospodaření obce na rok 2023
12. Projednání zápisu z 2. schůze finančního výboru zastupitelstva ze dne 30.1.2023
13. Další došlé
14. Různé - diskuse
15. Závěr