Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 12.7.2023

Úřední deska | Datum zveřejnění: 5.7.2023

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané ve středu 12.7. 2023 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:

Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.

Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Schválení pořadu jednání.

Projednání žádosti manž. Podzimkových o změnu určení parcely v ÚP

Schválení koupě pozemků pod obecním hřištěm

Další došlé

Různé - diskuse

Závěr

 

Vyvěšeno: 5.7.2023