Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 1.12.2021

Úřední deska | Datum zveřejnění: 23.11.2021

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané ve středu 1.12.2021 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO.
1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Schválení/seznámení rozpočtová opatření
4. Schválení rozpočtového provizoria na r. 2022
5. Schválení odpadových vyhlášek na r. 2022
6. Schválení dotace pro Nona 92 o.p.s na r. 2022
7. Příspěvky na žáky ZŠ na r. 2021
8. Další došlé
9. Různé - diskuse
10. Závěr

Vyvěšeno: 23.11.2021