Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 10.10.2023

Úřední deska | Datum zveřejnění: 3.10.2023

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOUNOV

konané v úterý 10.10. 2023 v 19:00 hodin v knihovně Obecního úřadu Kounov

1. Schválení určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení pořadu jednání.
3. Rozpočtová opatření
4. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2023
5. Schválení dodatku č.1 „úprava ÚP pro opakované veřejné projednání“ s Ateliér KROK s.r.o.
6. Schválení dodatku č.2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů s Textil eco a.s.
7. Schválení příspěvků na žáky – jmenovitě
8. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.p.č. 1859/1 v k.ú Kounov u Dobrušky
9. Výběr pachtýře na propachtování pozemků v Šedivinách
10. Schválení záměru na propachtování parc.č.539/2 v k.ú. Kounov u Dobrušky („nádrž Zada“)
11. Zpráva Revizní a Kontrolní komise
12. Další došlé
13. Různé – diskuse
14. Závěr

Vyvěšeno: 3.10.2023