Oznámení zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dobré

Úřední deska | Datum zveřejnění: 26.1.2022

Oznámení zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dobré.
veřejné projednání se koná v pondělí 7. března v 15 hodin na Obecním úřadě v Dobrém.