Ohlédnutí zastupitelů za čtyřletým funkčním obdobím

Aktuality | Datum zveřejnění: 20.9.2022

Ohlédnutí ZO za čtyřletým funkčním obdobím.

Vážení spoluobčané,
Blíží se datum voleb do obecního zastupitelstva, rádi bychom jako nynější zastupitelé shrnuli dosavadní výsledky naší práce pro obec Kounov, co bychom chtěli ještě dále zlepšit a poděkovat i tímto za důvěru.

Určitě nyní projíždíte kolem objektu budovy pošty, která prochází kompletní stavební úpravou. V objektu budou 4 nové moderní bytové jednotky a poštovní pobočka. Dále jsme vybudovali v části obce Kounov nový chodník. Další etapa chodníků bude v Rozkoši, kde se nyní vypracovává projekt, Kounov by tak měl být bezpečně průchozí od hospody k odbočce na Olšiny. V Rozkoši byl opraven pomník padlých včetně nového oplocení. Za hasičskou zbrojnicí jsme zkulturnili místo, kde jsou umístěné nové hrací prvky pro děti nejen z naší obce. Na Hlukách a na Šedivinách jsou zhotovené nové autobusové zastávky. Část stávající kolny u kravína byla přepažena a opláštěna pro uskladnění obecní mechanizace a dále zde byl nainstalován kamerový systém. Obec spolupracuje na stavbě nového mostu u hospody včetně opravy silnice, kde se pravidelně účastní kontrolních dnů a reaguje na připomínky a požadavky od občanů. Obec podpořila finančně sportovní spolky, dobrovolné hasiče, Šedivinský spolek i školská zařízení mimo naši obec. Obec Kounov zahájila zpracování územního plánu, který se dlouhodobým a opakovaným procesem blíží ke konci a závěru v roce 2023, ve spolupráci s pořizovatelem – orgánem územního plánování v Dobrušce.

Obec přijala i jednu rodinu z Ukrajiny, jeden člen rodiny byl obratem zaměstnán obcí ke všeobecné spokojenosti. Obec nezapomíná i na životní výročí našich občanů a dále i toto bude podporovat.

Co bychom chtěli nabídnout nově, je další úřední den pro veřejnost. Pro větší informovanost občanů budou využívány prostředky, které jsou v současné době dostupné, jako je místní rozhlas, www stránky, sociální sítě a emailová korespondence. Navrhujeme zřízení schránky, kde mohou občané dávat připomínky, návrhy a stížnosti. Obec již v minulosti zamýšlela umístění bankomatu, a to bude nyní jedna z priorit. Po dokončení oprav na kostele v Šedivinách ve spolupráci s místním Šedivinským spolkem bychom chtěli dále toto místo rozvíjet, financovat ho dle finančních možností a využívat k tomu dotační systémy stejně tak, jako pro další stavební akce v obci. Covidová pandemie pozastavila veškeré kulturní akce, v příštím období bychom toto chtěli občanům samozřejmě vynahradit.

Co bychom si asi určitě všichni moc přáli, aby skončila válka na Ukrajině a stabilizovala se celková společenská situace v naší zemi. Tak zbývá jen popřát všem klid a mír.

Novému zastupitelstvu pak hodně úspěchů při práci, o které jde každému z nás.

Zastupitelstvo obce Kounov