Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Aktuality | Datum zveřejnění: 25.9.2021

25. září 2021 v čase 10,20 - 10,45 hodin v Kounově u bytovky proběhne mobilní svoz nebezpečných odpadů

Vybírané nebezpečné odpady:
- oleje a nebo tuky
- barvy, lepidla, pryskyřice
- rozpouštědla
- kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
- detergenty, odmašťovací prostředky
- staré léky
- pesticidy
- akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:
- pneumatiky (osobní)
- monočlánky
- elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
- ledničky, mrazničky
- televizory
- zářivky, výbojky

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !