Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kounov, 19. října 2022

Úřední deska | Datum zveřejnění: 11.10.2022

Obecní úřad Kounov v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kounov, svolaného dosavadním starostou obce Kounov v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Kounov čp. 51 – knihovna OÚ
Doba konání: středa 19. října 2022 v 19:00 hod
Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
   a) určení počtu místostarostů
   b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
   c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
   d) volba starosty
   e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
   a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
   b) volba předsedy finančního výboru
   c) volba předsedy kontrolního výboru
   d) volba členů finančního výboru
   e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6) Určení zástupce obce Kounov v DSO Region Orlické hory
7) Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.