Informace k podání kandidátní listiny pro Komunální volby 2022

Úřední deska | Datum zveřejnění: 13.6.2022

Seznam obcí, které podávají kandidátní listiny Městskému úřadu Dobruška a potřebný počet podpisů voličů na peticích, podporující kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů

Městský úřad Dobruška je v souladu s ustanovením §12 odst. 1 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, registračním úřadem příslušným k registraci kandidátních listin podaných pro volby do zastupitelstev níže uvedených obcí.

Obec
Počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta /
Počet podpisů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů

Kounov  12  /  17

V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče, podporujícího kandidaturu, je třeba uvést jeho jméno, příjmení, datum narození a úplnou adresu místa trvalého pobytu (dle občanského průkazu).

Kandidátní listiny se podávají nejpozději
do 19. července 2022 do 16.00 hodin na Městském úřadě Dobruška

odbor dopravy a správy vnitřních věcí, nám. F. L. Věka čp. 32, Dobruška, ve II. patře budovy. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, nebo na webu města Dobrušky v záložce Informace k volbám.

V Dobrušce dne 20.05.2022

Bohumila Týfová
referentka pověřená činností na úseku voleb

icona
kandidátní listiny.pdf
Velikost: 0,4 MiB