DSO ROH - oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 2023

Úřední deska | Datum zveřejnění: 9.1.2023

DSO ROH - oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 2023

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-ních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na http://orlickehory.eu/dsooh/index.php/finance

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Regional Development Agenci, Rychnov nad Kněžnou.

Schválený rozpočet na rok 2023
Schváleno: 13.12.2022
Zveřejněno na webu DSO ROH: 14.12.2022
Vyvěšeno na úřední desce členských obcí od 9.1.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2026
Schváleno: 13.12.2022
Zveřejněno na webu DSO ROH: 14.12.2022
Vyvěšeno na úřední desce členských obcí od 9.1.2023

Schválený závěrečný účet za rok 2021
Schváleno: 26.5.2022
Zveřejněno na webu DSO ROH: 30.5.2022
(návrh je totožný se schváleným závěrečným účtem)