DSO Region Orlické hory - oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech

Úřední deska | Datum zveřejnění: 21.12.2021

DSO Region Orlické hory V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-ních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na http://orlickehory.eu/dsooh/index.php/finance

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Regional Development Agenci, Rychnov nad Kněžnou.

Schválený rozpočet na rok 2022
Schváleno: 10.12.2021
Zveřejněno na webu DSO ROH: 10.12.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025
Schváleno: 10.12.2021
Zveřejněno: 10.12.2021

Schválený závěrečný účet za rok 2020
Schváleno: 17.6.2021
Zveřejněno na webu DSO ROH: 1.7.2021
(návrh je totožný se schváleným závěrečným účtem)

Vyvěšeno na úřední desce členských obcí od 21.12.2021

icona