Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 8. 2020

Úřední deska | Datum zveřejnění: 8.9.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) obdržel od ČÚZK podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 256/2013 Sb.“), aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 8. 2020. Spolu s výzvou občanům a informací pro veřejnost jej naleznete na:
https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku
icona
priloha.xls
Velikost: 0,0 MiB