Kounov - Poplatky

hlavicka

Poplatky

Poplatek ze psů
poplatek za psa100 kč
poplatek za každého dalšího psa200 kč
poplatek za psa majitele staršího 65 let100 kč

Poplatek za pobyt
za osobu/den15 kč

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
za osobu/rok650 kč

Vodné29 kč/m3
Stočné30 kč/m3

Platbu poplatku za odpady je možné provést také bankovním převodem. Číslo účtu je 9221571/0100. Jako variabilní symbol (VS) se uvede číslo popisné Vašeho domku, před které se ale ještě musí napsat jedno z těchto čísel:

1 - pro objekt ležící v Kounově
2 - pro objekt ležící v Rozkoši
3 - pro objekt ležící v Hlukách
4 - pro objekt ležící v Šedivinách
5 - pro objekt ležící v Nedvězí

To znamená, že pokud bydlím na Šedivinách v čísle popisném 21, bude variabilní symbol 421. Když v Nedvězí v č.p. 4, bude variabilní symbol 504.Podrobněji o poplatcích za odpady: Poplatky za odpady (pro rok 2015) (42 kB)
Podrobněji o poplatcích v přiloženém dokumentu: Místní poplatky (pro rok 2013) (50 kB)
Porovnání cen vody (2011 až 2013): Porovnání cen vody (26 kB)
Porovnání cen vody (2018): Porovnání cen vody (24 kB)
Porovnání cen vody (2019): Porovnání cen vody (25 kB)